Komitet organizacyjny

Organizatorzy

LC Kraków Stare Miasto
LC Kraków Bona Sforza
LC Kraków Śródmieście
LC Kraków Stańczyk
District 121 Poland

Współorganizator

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Patronaty honorowe

   Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego
   Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa
   Robert Andrzejczyk - Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej
    

Poprzednie edycje były objęte patronatami:

Jarosław Duda - Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 

   
   
   

Współfinansowanie projektu

Projekt był współfinasowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego (2013)

www.malopolska.pl

Projekt był współfinasowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków (2015)

www.krakow.pl

www.ngo.krakow.pl

 

Patronaty medialne

                             

       

 

Rekomendacje

Polski Związek Niewidomych  Małopolska Organizacja Turystyczna

Ambasciata d'Italia a Varsavia

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS

Veleposlanistvo Republikie Slovenieje, Varsava

Lions International President Barry Palmer

Governer of District 121 Poland

Partnerzy                              

                    
 

Sponsorzy